goed om te weten

Assessment
Als we elkaar eenmaal hebben gesproken, kan het zijn dat we je vragen een assessment te doen. Dit verschilt per functie. Zo weten we waar we aan toe zijn als we met elkaar gaan samenwerken.

Open sollicitaties
We zijn er trots op dat we dagelijks zoveel enthousiaste reacties krijgen op onze vacatures. En we willen natuurlijk graag aan elke sollicitatie aandacht geven. Daarom nemen we alleen reacties op daadwerkelijke vacatures in behandeling en reageren we niet op open sollicitaties.

FAD
Bij HEMA doen we een preventieve integriteitcontrole voor onze filialen. We maken hierbij gebruik van het waarschuwingsregister van de Stichting Fraude Aanpak Detailhandel.

Privacy
Deze privacyverklaring is bedoeld om sollicitanten te informeren over de wijze waarop HEMA de gegevens van sollicitanten verwerkt en is van toepassing op de wervings- en selectieactiviteiten van HEMA B.V. Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden aangepast om te voldoen aan geldende wet- of regelgeving. HEMA streeft naar een goede afspiegeling van de maatschappij in haar personeelsbestand. Iedereen, ongeacht geslacht, overtuiging, afkomst of wat dan ook wordt uitgenodigd te reageren op vacatures. HEMA hecht grote waarde aan privacy en databescherming. Wij gaan dan ook zorgvuldig om met je gegevens. De gegevens uit de sollicitatieprocedure zullen door ons vertrouwelijk worden behandeld en uitsluitend worden gebruikt om een verantwoord wervings- en selectieproces mogelijk te maken. Wij zullen geen informatie verstrekken aan derden, tenzij wij daartoe op grond van de wet verplicht zijn. Door het invullen en versturen van het sollicitatieformulier ga je ermee akkoord dat je persoonsgegevens worden verwerkt door HEMA en worden opgenomen in onze database.

HEMA kan jouw sollicitatiegegevens bewaren indien er een zakelijke behoefte bestaat aan het behoud van jouw gegevens, bijv. door jouw CV te bewaren voor het geval er een geschikte vacature ontstaat. Jouw  gegevens worden maximaal 12 maanden bewaard tenzij je hier bezwaar tegen hebt. Dat geef je dan even per mail aan via recruitment@hema.nl. Na deze periode worden alle gegevens volledig uit het sollicitatiesysteem van HEMA verwijderd.